top of page
  • baptistencoevorden

Geloof en de wonderen van Elia

"Daar sprak Elia het volk als volgt toe: ‘Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als de HEER God is, volg Hem dan; is Baäl het, volg dan hem.’ De Israëlieten gaven geen antwoord." 1 Koningen 18:21


Wat er daarna gebeurde kunt u zelf verder lezen.

Maar wie is Elia nu eigenlijk? En waarom is hij een belangrijk figuur in de Bijbel?


De profeet Elia is een van de meest interessante en kleurrijke mensen in de Bijbel

God gebruikte hem tijdens een belangrijke periode in de geschiedenis van Israël om zich tegen een slechte koning te verzetten.


Zijn leven was vol onrust. Soms was hij stoutmoedig en beslissend, en soms angstig en aarzelend. Hij demonstreert afwisselend overwinning en nederlaag, gevolgd door herstel. Elia kende zowel de kracht van God als de diepten van depressie.


Elia, een profeet van God wiens naam betekent ‘mijn God is de Heer’

Kwam uit Tishbeh in Gilead, maar er is niets bekend over zijn familie of geboorte. We ontmoeten Elia voor het eerst in 1 Koningen 17:1, wanneer hij plotseling koning Achab lijkt uit te dagen.


Hij werd de onruststoker van Israël genoemd

Hoogstwaarschijnlijk omdat het al bijna drie jaar niet had geregend. Maar Elia zei tegen Achab dat de echte oorzaak van Israëls problemen was dat hij en zijn huisgenoten de Heer ongehoorzaam waren geweest en valse goden hadden aanbeden.


Een met de geest vervulde revivalist

Wat motiveerde zijn moed? Hij werd gedreven door het verlangen dat zijn volk de trouw van Baäl aan God zou teruggeven. Deze passie voedde het openbare gebed dat hij uitsprak vlak voordat hij God vroeg het offer op de berg Karmel te verteren. Het was Gods Geest die hem op de been hield, zelfs in schijnbaar onmogelijke situaties.


Een Messiaanse voorloper

In het laatste hoofdstuk van Maleachi staat een voorspelling dat God Elia opnieuw zou sturen “om het hart van de ouders tot hun kinderen te wenden, en het hart van de kinderen tot hun ouders; anders zal ik komen en het land met totale vernietiging treffen” (Maleachi 4:5-6).


Dit verklaart waarom, toen Jezus op het toneel verscheen, sommigen zich afvroegen of hij de “Elia” kon zijn die zou komen (Mattheüs 16:14). Toch was Jezus niet Elia; hij was de Messias naar wie “Elia” mensen kwam wijzen. Deze tweede ‘Elia’ was eigenlijk Johannes de Doper, die net als Elia een haarkleed en een leren riem om zijn middel droeg. Zoals Jezus aan zijn discipelen uitlegde, is Johannes de Doper “Elia die zou komen” (Mattheüs 11:14).


Wat kunnen we hiervan leren?

Het wonder op de berg Karmel laat zien wie onze ware God is.

Als u zich alleen en in de minderheid voelt, vertrouw dan op God.

Als iemand een aanbidder van God is en Zijn wil doet, hoort Hij hem (Johannes 9:31). We moeten beslissen hoe we gaan leven en wie we gaan volgen.

Er is geen ruimte voor compromissen.

Heb vertrouwen in het bidden.

Elia was een mens, net als wij (Jakobus 5:17).

God kiest jou om zijn wonderen te verrichten.


Uw broeder in Christus, Johan Wopken

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Van beloften naar vervulde verbonden

Besef dus goed: alleen de Heer, uw God, is God en Hij houdt woord; Hij komt Zijn beloften na en is trouw aan ieder die Hem liefheeft en die doet wat Hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.       

Onze veilige basis

“Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar – zegt de Heer, die zich over je ontfermt." Jesaja 54:10 Elke keer a

Niet van deze wereld

Duizenden jaren lang hebben mensen zich rond kampvuren verzameld en naar de nachtelijke hemel gekeken, terwijl ze de sterren bestudeerden. Dankzij telescopen en satellieten en de vooruitgang in de mod

Comments


bottom of page