top of page
  • baptistencoevorden

Het centrum van verlossing

In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken (Efeziërs 1:7).


De brief van Paulus aan de kerk in Efeze legt een basis voor de kracht van redding die wordt bereikt door de dood van Jezus en zijn opstanding. Deze gebeurtenis vormt de kern van het christelijk geloof.


De vergeving van zonden die we als christenen ervaren, kwam door het bloed van Jezus dat aan het kruis werd vergoten. Jezus leefde een perfect leven en werd een perfect offer voor de gebrokenheid van de hele mensheid.


God had dit zelfs al vastgelegd in de wetten van Mozes. Want zoals in Hebreeën 9 vers 22 valt te lezen:

“Volgens de wet wordt inderdaad vrijwel alles met bloed gereinigd, want als er geen bloed wordt uitgegoten, vindt er geen vergeving plaats”.


En zonder de vergeving van zonden zouden we onze heilige en volmaakte God niet kunnen naderen. Het leven, de dood en de opstanding van Jezus hebben voor ons een manier gecreëerd om een relatie met Hem te hebben.


Jezus gaf zijn leven eens en voor altijd, wat betekent dat Hij niet opnieuw hoeft te sterven. Al je zonden – zowel in het verleden, heden en de toekomst - zijn vergeven door Jezus. In feite kan niets je scheiden van de liefde die God voor je heeft.


In feite krijgen we een nieuwe identiteit. Deze nieuwe identiteit in Jezus wordt mogelijk gemaakt door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en wordt bereikt door het werk van Jezus aan het kruis.


In Hem hebben we verlossing, die Paulus identificeert als de vergeving van onze zonden volgens Gods rijke genade die ons is gegeven. De term verlossing is een vertaling van het Griekse apolutrosin, wat betekent "de handeling van volledige bevrijding".


Denk aan Gods grote liefde en genade voor jou. Voel je je vergeven en bevrijd? Of ga je gebukt onder je fouten? Besteed wat tijd aan het praten met God en bedank hem voor wat hij voor jou heeft gedaan. Herinner jezelf aan Gods beloften. Vraag hem om je hart te vullen met de kennis van zijn liefde en genade.


Uw broeder in Christus, Johan Wopken

10 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Geloof en de wonderen van Elia

"Daar sprak Elia het volk als volgt toe: ‘Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als de HEER God is, volg Hem dan; is Baäl het, volg dan hem.’ De Israëlieten gaven geen antwoord."

Van beloften naar vervulde verbonden

Besef dus goed: alleen de Heer, uw God, is God en Hij houdt woord; Hij komt Zijn beloften na en is trouw aan ieder die Hem liefheeft en die doet wat Hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.       

Onze veilige basis

“Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar – zegt de Heer, die zich over je ontfermt." Jesaja 54:10 Elke keer a

Comentários


bottom of page