top of page
  • baptistencoevorden

Liefde in actie

"Geliefde broeders en zusters, als God ons zo lief heeft gehad, moeten ook wij elkaar liefhebben." 1 Johannes 4:11


De Bijbel vertelt ons veel over de manier waarop we mensen behandelen. Als we door God zijn gered en de barmhartigheid en goedheid van God aan ons is getoond, dan behoren we barmhartigheid en goedheid aan andere mensen te tonen. Eigenlijk, wat we geloven, zou ook moeten bepalen hoe we handelen.


Ieder van ons die genade vrijelijk van God heeft ontvangen, behoort ook vrijelijk genade aan anderen te geven. In de brief van Paulus aan de gemeente in Efeze moedigt hij hen aan vriendelijk en medelevend te zijn voor anderen. Dit idee is verspreid over heel Gods Woord.


Dat valt onder andere in de volgende verzen terug te lezen.

"…Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn." 1 Petrus 3:8

"Wees barmhartig, net zoals jullie Vader barmhartig is." Lukas 6:36 NLT

Medeleven tonen aan andere mensen is een van de belangrijkste manieren waarop we Gods liefde aan andere mensen kunnen overbrengen. Als we andere mensen niet liefhebben, laten we ze ook niet Gods liefde zien.


Paulus zegt ook dat we andere mensen in ons leven moeten vergeven, net zoals we al vergeven zijn door Jezus. Vergeving en barmhartigheid gaan samen. Als we anderen niet vergeven, laten we ze niet dezelfde barmhartige liefde zien die Jezus ons heeft getoond. Een liefde die, terwijl Hij voor ons en door ons leed, Jezus nog steeds toestond te zeggen: "Vader, vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen." We moeten oppassen dat we anderen niet dezelfde liefde ontzeggen die we vrijelijk hebben gekregen.


Als je meer wilt weten over hoe je aardig, medelevend en vergevingsgezind kunt zijn tegenover anderen, kun je de verhalen lezen over het leven en de bediening van Jezus in de boeken Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes.


Maar neem op dit moment even de tijd om na te denken over de mensen in je eigen leven aan wie je mogelijk medeleven kunt tonen. Is er iemand in nood die je kunt helpen? Is er een persoon die je kunt vergeven? Is er iemand die je kunt aanmoedigen?

Uw broeder in Christus, Johan Wopken

6 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Van beloften naar vervulde verbonden

Besef dus goed: alleen de Heer, uw God, is God en Hij houdt woord; Hij komt Zijn beloften na en is trouw aan ieder die Hem liefheeft en die doet wat Hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.       

Onze veilige basis

“Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar – zegt de Heer, die zich over je ontfermt." Jesaja 54:10 Elke keer a

Niet van deze wereld

Duizenden jaren lang hebben mensen zich rond kampvuren verzameld en naar de nachtelijke hemel gekeken, terwijl ze de sterren bestudeerden. Dankzij telescopen en satellieten en de vooruitgang in de mod

Comments


bottom of page