top of page

Bijbelgesprekskring

We hebben gekozen om in 12 avonden De brief van Jakobus te behandelen.

De avond wordt ingeleid met zang en muziek. Na het samen delen wordt een gedeelte van de brief behandeld en afgesloten met gespreksvragen.

De avond wordt voorgegaan door broeder Aart Radenborg.

De eerste BKG-avond is op woensdag 13 september. De overige avonden in 2022 zijn 27 september, 11 oktober, 8 november, 22 november en 6 december. In 2024 beginnen we op 3 januari en dan om de 14 dagen tot aan de Pasen.

Op 25 oktober is er een thema-avond met een spreker van Wycliffe-Bijbelvertalers.

Indien u belangstelling heeft, kunt u een bericht sturen naar ons algemene email adres.

bottom of page