top of page
  • baptistencoevorden

Onveranderlijk

In een steeds veranderend, altijd in beweging en steeds wisselende wereld kunnen we rekenen op de onveranderlijke aard van God.

Geïnspireerd door de Heilige Geest zei de auteur van Hebreeën het zo:


"Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!"

Hebreeën 13:8


Een titel voor de drie afzonderlijke delen of "personen" van God is de drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. En de Zoon - Jezus Christus - is de zuiverste weerspiegeling van de Vader, die nooit verandert.


Wanneer je het verbluffende mysterie ontvouwt dat God vleesgeworden is in de persoon van Jezus Christus, zul je merken dat Hij gedurfde dingen zei zoals:

"Ik en de Vader zijn één" (Johannes 10:30)

"wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien" (Johannes 14:9)

"Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, die tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond" (Johannes 17:5)


Johannes beschreef Jezus als het Woord: "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God." (Johannes 1:1)

God zei over Zichzelf: "Ik, de Heer, ben niet veranderd..." (Maleachi 3:6). Deze onveranderlijke eigenschap wordt de onveranderlijkheid van God genoemd.

Van generatie op generatie is God de onwrikbare rots waarop we ons geloof stevig kunnen verankeren.


God kan niet liegen. Hij kan niet onrechtvaardig zijn. Hij is altijd goed. Hij is altijd trouw. Hij is helemaal perfect. Hij is zelfvoorzienend. Hij is continu stabiel en constant, duurzaam en eeuwigdurend.


Als je wereld op zijn kop staat, of als alles om je heen lijkt te verschuiven, of als het een uitdaging is om te zeggen wat vast gesteente is en wat stuifzand, dan kun je vertrouwen op, rekenen op en je hoop vestigen op Jezus.


Hij is niet alleen je rechtvaardige Verlosser, maar Hij is ook je onveranderlijke God.


Uw broeder in Christus, Johan Wopken

5 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Van beloften naar vervulde verbonden

Besef dus goed: alleen de Heer, uw God, is God en Hij houdt woord; Hij komt Zijn beloften na en is trouw aan ieder die Hem liefheeft en die doet wat Hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.       

Onze veilige basis

“Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar – zegt de Heer, die zich over je ontfermt." Jesaja 54:10 Elke keer a

Niet van deze wereld

Duizenden jaren lang hebben mensen zich rond kampvuren verzameld en naar de nachtelijke hemel gekeken, terwijl ze de sterren bestudeerden. Dankzij telescopen en satellieten en de vooruitgang in de mod

Comments


bottom of page