top of page
  • baptistencoevorden

Onze veilige basis

“Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar – zegt de Heer, die zich over je ontfermt."

Jesaja 54:10


Elke keer als we het nieuws aanzetten, worden we gebombardeerd door tragedies die zich in de wereld afspelen. De afgelopen paar jaar zijn er zoveel conflicten in de wereld geweest, veranderingen in onze manier van leven en rampen die over de hele wereld plaatsvinden. Dit maakt het gemakkelijk om ons verslagen en bang te voelen voor wat er in ons leven gebeurt of zou kunnen gebeuren.


Natuurrampen en mondiale tragedies zijn niet iets unieks voor ons. Die vinden al plaats sinds de mensheid zich in het Hof van Eden van God afkeerde. In de Bijbel kan je veel terugvinden over dit soort kwesties en ook over hoe God handelt als een tragedie toeslaat.


Jesaja 54:10 vertelt ons dat, ook al verandert de aarde, God onveranderlijk is. Te midden van de chaos heeft Hij nog steeds de controle. Niets verrast God, en niets is groter dan Hij. Een paar hoofdstukken eerder, in Jesaja 40, zegt Jesaja dat God nooit moe wordt, omdat Zijn kracht en macht eeuwig zijn.


Ongeacht wat er om ons heen gebeurt en wat er ook in ons gebeurt, Gods liefde kan ons nooit worden ontnomen.


In God is ons verleden vergeven en is onze toekomst veiliggesteld. Er is niets dat wij kunnen doen om uit de liefde van God te worden gehaald. Als we fouten maken, mogen we weten dat Gods gevoelens jegens ons niet zal veranderen. Hij herroept Zijn liefde niet; Hij blijft het ons gratis geven. Hij heeft medelijden met ons wanneer we fouten maken.


Dat betekent dat we niet in angst hoeven te leven. We kunnen vol vertrouwen Gods

aanwezigheid blijven ervaren, wetende dat er niets is dat Zijn liefde van ons kan wegnemen. We kunnen ook veilig leven, wetende dat welke tragedies of wereldgebeurtenissen zich ook voordoen, Gods kracht en macht niet zullen wankelen.

De Bijbel noemt God onze Rots die ons helpt de grootste golven en aardbevingen te weerstaan.


Zelfs als het voelt alsof de aarde trilt en de heuvels afbrokkelen, is God aan het werk en roept ons op om op een stevig fundament te rusten: Zijn oneindige liefde voor ons.


Uw broeder in Christus, Johan Wopken


2 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Geloof en de wonderen van Elia

"Daar sprak Elia het volk als volgt toe: ‘Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als de HEER God is, volg Hem dan; is Baäl het, volg dan hem.’ De Israëlieten gaven geen antwoord."

Van beloften naar vervulde verbonden

Besef dus goed: alleen de Heer, uw God, is God en Hij houdt woord; Hij komt Zijn beloften na en is trouw aan ieder die Hem liefheeft en die doet wat Hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.       

Niet van deze wereld

Duizenden jaren lang hebben mensen zich rond kampvuren verzameld en naar de nachtelijke hemel gekeken, terwijl ze de sterren bestudeerden. Dankzij telescopen en satellieten en de vooruitgang in de mod

Comments


bottom of page