top of page
  • baptistencoevorden

Van beloften naar vervulde verbonden

Besef dus goed: alleen de Heer, uw God, is God en Hij houdt woord; Hij komt Zijn beloften na en is trouw aan ieder die Hem liefheeft en die doet wat Hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.                                                                                                                                  Deuteronomium 7:9

 

Een nieuw jaar is aangebroken. Sommigen onder ons hebben wellicht goede voornemens, een jaar om oude of nieuwe beloften waar te maken. Dat heeft God door de jaren heen ook gedaan.

God maakte beloften aan Abraham in Genesis over zijn afkomst, en Hij gaf de Tien Geboden aan Mozes in Exodus. Hij sloot een verbond met David in 2 Samuël, en kondigde aan dat er een nieuw verbond zou komen in het boek Jeremia (Jeremia 31:31-34).


Al deze verhalen wijzen op de komst van Jezus Christus – waar alle beloften van Gods verbond in vervulling gaan. Dat is terug te lezen in 2 Korintiërs 1:20: “In Hem worden alle beloften van God ingelost; en daarom is het ook door Hem dat we amen zeggen, tot Gods eer.”


Deze verhalen herinneren ons aan Gods trouw, want in Romeinen 15:4 staat het volgende:

“Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen.”


Gods liefde is trouw; het is constant. Het blijft door de generaties heen bestaan. In een wereld waar liefde vaak voorwaardelijk is, gekenmerkt door korte termijn strategie, gegeven en teruggetrokken op basis van onze daden, onderscheidt Gods liefde zich. Het is niet gebonden aan de ups en downs van onze omstandigheden. Het wankelt niet met onze gevoelens. En het hangt zeker niet af van onze prestaties.

Gods liefde is stevig geworteld in Zijn onveranderlijke karakter.

Dus zelfs als je op de hoogste bergtop van succes zit of in het diepste dal van wanhoop, blijft Zijn liefde constant, een altijd aanwezige bron van kracht voor degenen die van Hem houden.

Laat de woorden uit Deuteronomium 7:9 diep in uw ziel doordringen en onthoud: Onze God is niet afstandelijk of onverschillig. Hij is dichtbij, en Zijn liefde is trouw en duurt duizend generaties lang.

 

Uw broeder in Christus, Johan Wopken

 

8 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Geloof en de wonderen van Elia

"Daar sprak Elia het volk als volgt toe: ‘Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als de HEER God is, volg Hem dan; is Baäl het, volg dan hem.’ De Israëlieten gaven geen antwoord."

Onze veilige basis

“Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar – zegt de Heer, die zich over je ontfermt." Jesaja 54:10 Elke keer a

Niet van deze wereld

Duizenden jaren lang hebben mensen zich rond kampvuren verzameld en naar de nachtelijke hemel gekeken, terwijl ze de sterren bestudeerden. Dankzij telescopen en satellieten en de vooruitgang in de mod

תגובות


bottom of page